KIVITELEZÉS

Martin Fritz Marketing Kommunikation GmbH, Karlsruhe
www.fritz-marketing.de

A TARTALOMÉRT FELELŐS

Tensid-Chemie GmbH
Heinkelstr. 32
D-76461 Muggensturm
Németország

Tel.: +49 (0) 72 22 / 95 95 - 0
Fax: +49 (0) 72 22 / 95 95 - 95
info@tensid-chemie.de

Bejelentve a Mannheimi Cégbíróság Iktatási Hivatalában – Register-Nr. 520893
UST.-ID-NUMMER: DE 144 021 470

Ügyvezető igazgató

Tensid-Chemie Hungária Kft: Szabó Szilárd, Rainer Peter, Sabine Peter

Minden információ és kijelentés, ami az internet oldalakon található, kötelezettség vállalása nélkül  értendő. A Tensid-Chemie GmbH nem vállal felelősséget  a leirt tartalom helyességéért és teljességéért. Ennek megfelelően nem vállal garanciát  és biztosítékot a terméktulajdonságokra.  Az internet oldalak  tartalmaiból nem adódik jogkövetkezmény. A tartalom hibái a tudomásra kerülés után haladéktalanul korrigálásra kerülnek. Az internetoldalak tartalmai a frissítés időszükséglete miatt nem mindig aktuálisak. Kérjük keressen minket a termékek és szolgáltatások aktualitásával, műszaki részleteivel és szállíthatóságával kapcsolatosan. Az internet oldalak linkjei nincsenek folyamatosan ellenőrizve.  Éppen ezért nem vállalunk felelősséget a linkelt oldal tartalmával kapcsolatban sem.

Adatok és progarmok letöltése

A  Tensid-Chemie GmbH nem vállal felelősséget az adatok és programok hibáiért, amik az internetoldalakról letöltésre kerülnek. A Tensid-Chemie GmbH a programokat vírustámadás ellen vizsgálja. Ennek ellenére javasoljuk az adatok és programok  letöltés utáni vírus elleni vizsgálatát, a mindenkori  legújabb víruskereső szoftverrel.  

Szerzői  és egyéb védői jogok

Ezen internetoldalak tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Az internetoldalak  információinak másolása  számítógépekre, nem kereskedelmi célzattal, személyi belső használatra engedélyezett. A grafikák, szövegek, logók, képek stb. letöltése, sokszorosítása, másolása, módosítása, nyilvánosságra hozása,  továbbküldése,  átültetése vagy egyéb formájú hasznosítása, csak a  Tensid-Chemie GmbH írásos hozzájárulása esetén lehetséges.  A megnevezett termékeket  és cégneveket  a feltüntetett védjegyekkel vagy márka megjelölésekkel  lehet  értékesíteni. A jogtalan alkalmazás anyagi és értékesítés kiesési kárigény  érvényesítésével jár.  

Személyes  és bizalmas adatok védelme

Nem tudjuk garantálni azt, hogy az információk vagy személyes adatok amiket közreadunk nem kerül harmadik személyhez, vagy nem kerül „ lehallgatásra”.  

Felelősség

A Tensid-Chemie GmbH kifejezetten nem vállal felelősséget  a közvetlen vagy közvetett következménykárokra,  mint adatvesztés, nyereségkiesés, rendszer- vagy termeléskiesés, ami ezen internetoldalak használatából, vagy  az adatok  letöltéséből következik be.  Az internetoldal használatából következő jogkövetkezmény , ami Ön és a Tensid-Chemie GmbH között lép fel, a Német Szövetségi  Köztársaság kizárólagos jogalkalmazása alá tartozik. A regisztrált kereskedőkkel kialakult  jogi viták esetén, melyek  az internetoldalak  használatából következnek, a Tensid-Chemie GmbH székhelyéhez tartozó Muggensturmi Bíróság kizárólagosságát  szabja meg.  

Adatvédelem

A Tensid-Chemie GmbH  szeretné a Web felhasználók bizalmát  erősíteni, és ezért  a személyes vonatkozású adatok körét  felfedi. Így megismerheti, hogy milyen információk kerültek begyűjtésre és ezeknek mi lesz a sorsa.

Megjegyzés az Adatvédelemhez 

Normál esetben Ön a Tensid-Chemie GmbH  minden internet oldalát  megtekintheti a személyes adatainak megadása nélkül. Egyes esetekben  viszont  a nevére,  címére vagy egyéb személyes adataira szükség lehet,  így erről Önt előzetesen, ebben a formában tájékoztattuk. Az Ön személyes vonatkozású adatait  azért használjuk, hogy  a Tensid-Chemie GmbH kapcsolatfelvételi szervízét  megfelelően működtessük és tovább javítsuk.   Ha Ön  olyan döntést hoz, hogy az interneten keresztül a személyes adatait  a Tensid-Chemie GmbH-nak átadja, és ezzel pl. levelezést  engedélyez, vagy egy megrendelést eszközöl, úgy ezen adatokkal a német  szövetségi  adatvédelmi törvény (BDSG) szigorú szabályozásai szerint , nagy gonddal járunk el. Az internetoldalak  letöltése során a Tensid-Chemie GmbH megkapja a felhasználók adatait, amik biztonsági okokból lementésre kerülnek és lehetőségszerinti beazonosíthatósági célt szolgálnak ( így például IP-címek, dátum, óraidő, megtekintett oldalak). Ezeket az adatokat a Tensid-Chemie GmbH kiértékeli,  hogy a felhasználókat  megismerje és statisztikákat állíthasson. Minden egyes intézkedésnél a telefonszolgáltatók adatvédelmi törvényének (TDDSG) magas biztonsági sztenderdje és a telekommunikációs vállalatok adatvédelmi előírásai (TDSV) kerülnek figyelembe vételre. Így nincs személyes vonatkozású felhasználás.

A statisztikai célú adathalmaz kiértékelésére a jog fenn van tartva.

Az adatvédelmi kérdéshez tartozó további információk a Német Szövetségi Köztársaságban a következő oldalon találhatóak: www.bfd.bund.de

Személyes vonatkozású információk átadása harmadik félnek

Az adatok  feldolgozása során azok a  szolgáltatóhoz kerülhetnek, így ezek után a BDSG, és más törvényes előírások és szerződés szerint  a Tensid-Chemie GmbH adatvédelmi szabályzata érvényesül. Amennyiben a Tensid-Chemie GmbH-t  törvényesen vagy bírósági határozatban arra kötelezik,  az adatok  a megkövetelt terjedelemben a felvilágosítandó hivatal részére átadásra kerülnek. A Tensid-Chemie GmbH  az Ön adatait harmadik fél részére az Ön kifejezett egyetértése nélkül nem adja tovább. 

Biztonság

A Tensid-Chemie GmbH az Ön adatait egy különösen védett szerverben tárolja Németországban. A szerverhez valló hozzáférés csak néhány a Tensid-Chemie GmbH  által feljogosított személynek lehetséges, akiknek  a szerverrel műszaki, értékesítési vagy szerkesztői feladatai merülnek fel.

Visszavonási jog

Ha Ön a Tensid-Chemie GmbH-t  felkéri, hogy személyes adatait  további kapcsolatfelvételre ne használja,  és/ vagy azt törölje le, akkor ennek megfelelően jár el. Az adatokat, amik megrendelés feldolgozásához, illetve értékesítési feladatok lefolytatásához szükségesek, egy felmondási, illetve egy törlési  igény nem érinti. Kérjük egyetértését  abban, hogy  a személyes vevőszolgálati tevékenység  adatainak visszahívásának esetében ez nem érvényesíthető , mivel a vevői adatok feldolgozása a rendszerbe beépül. 

Cookiek alkalmazása

Cookiekban történik az online alkalmazások szöveges információinak összegyűjtése, amik a felhasználó merevlemezén speciális  ASCII-Format  adat formátumban kerülnek rögzítésre (cookie.txt).  Rendszerhasználatnál innen kerülnek a Cookiek lementésre, amit a  felhasználó  WWW-Browser-e ellenőriz. A Cookie információk a következő online látogatás során a szerverre visszaküldésre kerülnek. Ennek megfelelően Ön a szerverről mindenkor elolvashatja a korábbiakban elhelyezett információkat.  A Tensid-Chemie GmbH ezen felül akkor alkalmazza a Cookiekat, ha Önnek sürgősen igénye van a felhasználói funkciókra, illetve a Web oldali navigáció megkönnyítésére.  Az információk nem kerülnek harmadik fél számára rendelkezésre bocsátásra, mivel a Cookiek csak a fent ismertetett célra kerülnek felhasználásra.  A legtöbb Browser úgy kerül beállításra, hogy a Cookiekat automatikusan elfogadja. Ennek ellenére ezt a funkciót mindenkor inaktiválhatja. Így a Browser-t úgy állíthatja be, hogy  értesüljön arról mihelyt Cookiek kerülnek elküldésre.  

Linkek más web oldalakhoz

A Tensid-Chemie GmbH Web oldalai tartalmaznak adott esetekben Linkeket más Web oldalakhoz. A Tensid-Chemie GmbH-nak nincs befolyása az idegen Web oldalak megszerkesztett tartalmaira, és arra, hogy azok üzemeltetői az adatvédelmi szabályzatokat betartják e.   

Reklám

Tensid-Chemie GmbH Web oldalai nem tartalmaznak szabály szerint  reklámfelületeket. Ellentétes esetben egy külső AdServer-en át megtörténik a reklám kiemelése. Online reklámokkal kapcsolt adatokkal összefüggésben (AdImpressions, AdKlicks) csak kizárólagosan statisztikai kiértékelések, és a reklámügyfelek  jelentései készülnek.  Ezekhez nem kerülnek személyes vonatkozású adatok felhasználásra.  Reklámok kiemelésénél lehetséges,  hogy Cookiek kerülnek alkalmazásra, a nélkül, hogy a Tensid-Chemie GmbH-nak ráhatása lenne erre.